Działalność Instytutu Ordo Iuris możliwa jest tylko dzięki hojności Darczyńców, którzy rozumieją, że nasze zaangażowanie wymaga regularnego wsparcia. Z myślą o nich powołaliśmy Krąg Przyjaciół – program dla osób szczególnie zaangażowanych w misję Instytutu.

Tworzą go Darczyńcy, którzy swoimi comiesięcznymi darowiznami umożliwiają nam skuteczne i profesjonalne działanie. Wspólne zaangażowanie – wspierających Przyjaciół i działających ekspertów – stanowi realną siłę mogącą efektywnie kształtować otaczającą nas rzeczywistość.

Świadomie rezygnujemy z grantów i dotacji publicznych, których pozyskanie mogłoby ograniczać naszą niezależność.Jedynie dzięki Darczyńcom możemy kontrolować poczynania władzy bez obawy o dalsze funkcjonowanie Instytutu.

Regularne wpłaty na rzecz Ordo Iuris stanowią więc cenne wsparcie i pozwalają nam z odwagą patrzeć w przyszłość. Tylko stabilna, przewidywalna sytuacja finansowa pozwoli nam planować kolejne działania i umożliwi rozwój Instytutu.

CHCĘ ZOSTAĆ PRZYJACIELEM ORDO IURIS!

TYLKO W UBIEGŁYM ROKU
POMOC NASZYCH DARCZYŃCÓW TO:

110

analiz i ekspertyz prawnych, m.in. zakresu wolności sumienia oraz tożsamości małżeństwa

700

interwencji procesowych, głównie w obronie rodzin, z których odbierano dzieci oraz wolności religijnej

12000

cytowań naszych materiałów kształtujących publiczną debatę w mediach

DOŁĄCZ DO KRĘGU PRZYJACIÓŁ,
WSPIERAJ CO MIESIĄC PRZEZ CYKLICZNĄ PŁATNOŚĆ KARTĄ LUB STAŁE ZLECENIE W BANKU

…I dołączam do Kręgu Przyjaciół

moje dane

„Instytut Ordo Iuris nie przechowuje numerów kart płatniczych. Ostatnie cztery numery z karty przechowuje Elavon, który pośredniczy w transakcji, w celu realizacji złożonej przez Państwa dyspozycji. Darowizna cykliczna będzie pobierana z Państwa karty 15 dnia każdego miesiąca. Pierwsze pobranie z karty będzie nastąpi w kolejnym miesiącu od daty utworzenia cyklicznego wsparcia”.

Zapoznaj się z regulaminem przetwarzania danych w naszej fundacji>>>

METODA PRZEKAZYWANIA DAROWZINY

Wybierając zlecenie stałe, otrzymają Państwo w najbliższym czasie indywidulany numer konta, który posłuży do ustawienia stałego zlecenia w Państwa banku.

KARTA
Zlecenie Stałe
PŁATNOŚCI ONLINE

Płatność

0

 

Po kliknięciu w przycisk przekażemy Państwu dalsze informacje

spróbuj ponownie

Płatność

0

Darowizna cykliczna będzie pobierana z Państwa karty 15 dnia każdego miesiąca. Pierwsze automatyczne pobranie z karty nastąpi w kolejnym miesiącu od daty utworzenia cyklicznego wsparcia. Instytut Ordo Iuris nie przechowuje numerów kart płatniczych. Płatności kartami obsługuje Elavon.

Po kliknięciu w przycisk przekażemy Państwu dalsze informacje

Po kliknięciu w przycisk przekażemy Państwu dalsze informacje

Gdziekolwiek trwa walka między tradycyjnymi wartościami a nowoczesnym dyktatem lewicy, wszędzie tam pojawiają się prawnicy z Ordo Iuris.

Bez materialnego wsparcia naszych Przyjaciół musielibyśmy odmawiać ludziom, którzy potrzebują naszej pomocy. Nie chcemy do tego dopuścić!
To dzięki Darczyńcom:

 • stajemy w obronie rodzin, z których urzędnicy chcą odebrać dzieci
 • występujemy w obronie lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych pragnących wykonywać swój zawód w zgodzie z sumieniem i rzetelną wiedzą medyczną
 • świadczymy pomoc prawną obrońcom życia, upominającym się o ochronę najsłabszych i całkowicie bezbronnych dzieci
 • reprezentujemy przedsiębiorców
  szykanowanych za wierność tradycyjnym wartościom
 • monitorujemy proces legislacyjny na forum krajowym i międzynarodowym
 • tworzymy projekty ustaw
 • dostarczamy rzetelnej informacji o otaczającym nas świecie
CHCĘ ZOSTAĆ PRZYJACIELEM ORDO IURIS!

Gdziekolwiek trwa walka między tradycyjnymi wartościami a nowoczesnym dyktatem lewicy, wszędzie tam pojawiają się prawnicy z Ordo Iuris.

PRZYWILEJE DLA DARCZYŃCÓW

 1. Nasi Przyjaciele jako pierwsi otrzymają wszystkie publikacje Instytutu Ordo Iuris – nasze analizy i raporty oraz specjalne materiały przeznaczone wyłącznie dla Kręgu Przyjaciół.
 2. Z myślą o Nich planujemy też okolicznościowe wydarzenia, które będą okazją do lepszego poznania i bezpośrednich rozmów.
 3. Naszych najbardziej zaangażowanych Przyjaciół, będziemy zapraszać na kameralne spotkania z Zarządem Instytutu.
CHCĘ ZOSTAĆ PRZYJACIELEM ORDO IURIS!