Działalność Instytutu Ordo Iuris możliwa jest tylko dzięki hojności Darczyńców, którzy rozumieją, że nasze zaangażowanie wymaga regularnego wsparcia. Z myślą o nich powołaliśmy Krąg Przyjaciół - program dla osób szczególnie zaangażowanych w misję Instytutu.

Tworzą go Darczyńcy, którzy swoimi comiesięcznymi darowiznami umożliwiają nam skuteczne i profesjonalne działanie. Wspólne zaangażowanie – wspierających Przyjaciół i działających ekspertów – stanowi realną siłę mogącą efektywnie kształtować otaczającą nas rzeczywistość.

Świadomie rezygnujemy z grantów i dotacji publicznych, których pozyskanie mogłoby ograniczać naszą niezależność.Jedynie dzięki Darczyńcom możemy kontrolować poczynania władzy bez obawy o dalsze funkcjonowanie Instytutu.

Regularne wpłaty na rzecz Ordo Iuris stanowią więc cenne wsparcie i pozwalają nam z odwagą patrzeć w przyszłość. Tylko stabilna, przewidywalna sytuacja finansowa pozwoli nam planować kolejne działania i umożliwi rozwój Instytutu.

Chcę zostać przyjacielem Ordo Iuris! Chcę zostać przyjacielem Ordo Iuris!

TYLKO W UBIEGŁYM ROKU
POMOC NASZYCH DARCZYŃCÓW TO:

TYLKO W UBIEGŁYM ROKU
POMOC NASZYCH DARCZYŃCÓW TO:

TYLKO W UBIEGŁYM ROKU
POMOC NASZYCH DARCZYŃCÓW TO:
110 110

analiz i ekspertyz prawnych,
m.in. zakresu wolności sumienia
oraz tożsamości małżeństwa

700 700

interwencji procesowych,
głównie w obronie rodzin,
z których odbierano dzieci
oraz wolności religijnej

1200 1200

cytowań naszych materiałów
kształtujących
publiczną debatę w mediach

Gdziekolwiek trwa walka między tradycyjnymi wartościami a nowoczesnym dyktatem lewicy, wszędzie tam pojawiają się prawnicy z Ordo Iuris.

Bez materialnego wsparcia naszych Przyjaciół
musielibyśmy odmawiać ludziom, którzy potrzebują naszej pomocy.
Nie chcemy do tego dopuścić!

Bez materialnego wsparcia naszych Przyjaciół musielibyśmy odmawiać ludziom, którzy potrzebują naszej pomocy. Nie chcemy do tego dopuścić!

To dzięki Darczyńcom:

To dzięki Darczyńcom:
  • stajemy w obronie rodzin, z których urzędnicy chcą odebrać dzieci
  • występujemy w obronie lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych pragnących wykonywać swój zawód w zgodzie z sumieniem i rzetelną wiedzą medyczną
  • świadczymy pomoc prawną obrońcom życia, upominającym się o ochronę najsłabszych i całkowicie bezbronnych dzieci
  • reprezentujemy przedsiębiorców szykanowanych za wierność tradycyjnym wartościom
  • monitorujemy proces legislacyjny na forum krajowym i międzynarodowym
  • tworzymy projekty ustaw
  • dostarczamy rzetelnej informacji o otaczającym nas świecie
Chcę zostać przyjacielem Ordo Iuris! Chcę zostać przyjacielem Ordo Iuris!

Dzielna organizacja, która broni praw lekarzy zagrożonych przez brak poszanowania prawa do sprzeciwu sumienia.

PRZYWILEJE DLA DARCZYŃCÓW

  1. Nasi Przyjaciele jako pierwsi otrzymają wszystkie publikacje Instytutu Ordo Iuris - nasze analizy i raporty oraz specjalne materiały przeznaczone wyłącznie dla Kręgu Przyjaciół.
  2. Z myślą o Nich planujemy też okolicznościowe wydarzenia, które będą okazją do lepszego poznania i bezpośrednich rozmów.
  3. Naszych najbardziej zaangażowanych Przyjaciół, będziemy zapraszać na kameralne spotkania z Zarządem Instytutu.
Chcę zostać przyjacielem Ordo Iuris! Chcę zostać przyjacielem Ordo Iuris!
Krąg przyjaciół Instytutu Ordo Iuris

Kontakt:

Kontakt:

Dominik Jabs

Dominik Jabs

Monika Leszczyńska

Monika Leszczyńska

[email protected]

[email protected]

+48 22 404 38 50

+48 22 404 38 50